گزارش تصویری

بازدید سرپرست شهرداری کرج از چند پروژه شهری

شناسه خبر : ۱۱۱۲۷۲ شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۵

سرپرست شهرداری کرج از عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی بلوار جوادی در خط چهار حصار، بهسازی کمپ نگهداری معتادان متجاهر و عملیات بهسازی بلوار پیام بازدید کرد.

منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج، ظهر امروز از عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی بلوار جوادی در خط چهار حصار، بهسازی کمپ نگهداری معتادان متجاهر و عملیات بهسازی بلوار پیام بازدید کرد.