۵۰۰ مددجوی البرز برای دریافت تسهیلات خود اشتغالی به بانک معرفی شدند

شناسه خبر : ۱۱۱۲۴۹ سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۰

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: ۵۰۰ مددجو برای دریافت تسهیلات خود اشتغالی از سوی این نهاد حمایتی به بانک معرفی شدند.

وجیهه محمدی فلاح افزود: از مجموع این تعداد متقاضی معرفی شده به بانک ۳۵۱ نفر موفق به دریافت تسهیلات اشتغال شده اند.

وی ادامه داد: حمایت از اشتغال و ایجاد فرصت های برابر برای افراد دارای  معلویت در زمینه  کسب مهارت و فرصت های تامین معاش ، افزایش مشارکت در زندگی اجتماعی، احساس خود ارزشمندی و رضایت از زندگی از اهداف بهزیستی برای اجرای طرح های اشتغالزایی است .

محمدی فلاح گفت: براین اساس و با هدف توسعه طرح های اشتغالزایی، مسیرهای اشتغالزایی از جمله توسعه مراکز پشتیبانی شغلی با رویکرد اجتماع محور، حمایت بیمه ای از تسهیلگران و داوطلبان دارای معلولیت، پرداخت حق بیمه سهمیه کارفرما به تعداد ۷۹ نفر ،اعطای مجوز مراکز کاریابی محله محور به موسسات تسهیلگری و مددکاری سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته است. 

وی اضافه کرد: همچنین تشکیل گروه های خودیار ۱۵ نفره در قالب صندوق های خردمالی محلی با همکاری صندوق کارآفرینی امید از دیگر اقدامات موثر انجام شده دراین زمینه است.