گزارش تصویری

شناسه خبر : ۱۱۱۰۶۱ شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۵

سرپرست شهرداری کرج با فرماندار شهر هاوانا و سفیر کوبا در ایران دیدار کرد

رینالدو گارسیا زاپاپا فرماندار هاوانا و آلبرتو گنزالس کاسالس، سفیر کوبا امروز (۱۶ تیرماه) مهمان ایران کوچک بودند.

رینالدو گارسیا زاپاپا فرماندار هاوانا و آلبرتو گنزالس کاسالس، سفیر کوبا امروز (۱۶ تیرماه) مهمان ایران کوچک بودند.

دیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانادیدار شهردار کرج با استاندار هاوانا