یاداشت دکتر چپردار (رئيس شورای اسلامی شهر کرج) در باب مدیریت جهادی

اهتمام مدیران در انجام تکالیف از تعهدات سازمانی است

شناسه خبر : ۱۱۰۳۲۷ سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۸

اهتمام مدیران در تکالیف سازمانی و اقدامات جهادی باید در متن مدیریت ها نهادینه،مستمر و خالصانه باشد.

 اقدامات جهادی باید در متن مدیریت های مناطق و سازمان های شهرداری نهادینه باشد و بدون صرف هزینه های مالی یا طرح شعار و سیاست زدگی به اقدامات عملی،کم هزینه،مستمر و خالصانه منجر گردد.

مدیران مناطق به طور مستمر به تکالیف خود در حوزه اجرایی و خدماتی اقدام  می نمایند و اهتمام جهادی در این راستا باید منطقه ای،ذاتی و نهادینه باشد.

انجام تکالیف اصلی و خدمات محوله در مدیریت های شهری باید به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد و طرح جهادی اگر معنای بهینه سازسگی خدمات محوله را دارد باید به اهتمام مضاعف تبدیل گردد و شورای اسلامی شهر برای انجام طرح های جهادی بودجه،ردیف یا برنامه مضاعفی نخواهد داشت.

البته کار جهادی یعنی رعایت انصاف،صداقت،سخت کوشی و اهتمام شبانه روزی در مسئولیت ها، که این پتانسیل این مهم باید در شایسته گزینی،نخبه پروری و انتخاب مدیران ملحوظ گردد و فرمایشات گرانقدر  مقام معظم رهبری که با هوشمندی و زعامت در مدیریت های جهادی توصیه گردیده باید در اقدامات عملی و آن هم در ذات مدیریت ها و مسئولیت ها مستتر و مستمر گردد و صرف هزینه،شعار،سیاست زدگی و یا ردیف های مستقل در بودجه برای تحقق آن لزومی ندارد.

شورای اسلامی شهر کرج نیز در بررسی و اصلاح بودجه پیشنهادی شهرداری کلان شهر کرج ردیف و رقم ریالی  پیشنهادی برای طرح های جهادی در سال ۱۴۰۱ را حذف و این ارقام و تکالیف را به  متن بودجه مناطق،سازمان و مرکز انتقال داده که در راستای تکالیف قانونی محقق گردد.

در خصوص مساعدت به همکاران خدوم و  نیروهای انسانی با قرارداد های حجمی و فعالیت پایگاه های بسیج نیز در ردیف های اختصاصی و برابر مقررات تامین بودجه گردیده است.

لذا  این شورا برای طرح جهادی ردیفی برای صرف بودجه یا هزینه قرار نداده است و در برنامه سال جاری اهتمام مضاعف،مستمر و شبانه روزی مدیران در مناطق،سازمان ها و مرکز در انجام تکالیف را وظیفه ی سازمانی و در قالب اهتمام جهادی می داند و شورای اسلامی شهر نیز در طول ماه های اخیر به این اهتمام آن هم در راستای تکالیف نظارتی و خدمت به مردم فهیم و انقلابی مبادرت داشته و انشاالله به فضل الهی خواهد داشت.اهتمام جهادی ما همان اقدامات عملی و اهتمام مضاعف در اجرای تکالیف بوده و در این میدان این دوره از شورای اسلامی شهر و مدیریت های شهری باید خط مقدم اقدامات عملی باشند

جواد چپردار