روند کاهشی کم فروشی یکی از مصادیق عملی امر به معروف و نهی از منکر

روند کاهشی کم فروشی یکی از مصادیق عملی امر به معروف و نهی از منکر
شناسه خبـر : ۱۱۲۵۰۵ دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۱

مدیر کل استاندارد استان البرز گفت :روند کاهشی کم فروشی یکی از مصادیق عملی امر به معروف و نهی از منکر است.