انگیزش دغدغه مدیران سازمان ها و شرکت های عصر حاضر

انگیزش دغدغه مدیران سازمان ها و شرکت های عصر حاضر
شناسه خبـر : ۱۱۱۶۸۴ سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۳

انگیزش از مهمترین دغدغه های مدیران سازمان ها و شرکت های عصر حاضر است.

به گزارش شهروندالبرز، چالش اصلی در این میان، ایجاد تعادل میان اهداف آن سازمان و ارزش های شخصی کارکنان است.

اصطلاح انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده هدایت کننده و نگهدارنده تعریف کرد.

اصطلاح دانان می گویند که انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریق خاصی است و نیز انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود.

انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند. در عین حال می توانیم انگیزه را دقیق تر از انگیزش بدانیم.

انگیزش را فرایند فعال کردن رفتار، حفظ فعالیت و هدایت الگوی رفتار تلقی می کنند.

انگیزه را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی می کنند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است.

با توجه به تعاریف مذکور می توان مفهوم انگیزه و انگیزش را چنین تعریف کرد: انگیزه گرایش ویژه با گرایش رفتار نسبتاً ثابت زمانی است که به موقعیت بستگی ندارد، مانند انگیزش پیشرفت و انگیزه پیوندچویی.

انگیزش مجموع متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می شود (به نقل از خداپناهی 1381)

پژوهش ها نشان داده اند که رابطۀ مثبتی بین پیشرفت و شاخص های انگیزشی از قبیل انتخاب، تلاش و پشتکار وجود دارد.

نظریه پردازان و محققان، انگیزش انسان را به دو نوع انگیزش کلی: انگیزش درونی و انگیزش بیرونی طبقه بندی می کنند.

انگیزشی که بدون پاداش آشکار باشد، انگیزش درونی می نامند. انگیزش درونی علاوه بر عوامل، مربوط به مسئولیت پذیری شخصی، جنبه هایی از شایستگی را نیز دربر می گیرد.

برعکس انگیزش درونی، در انگیزه بیرونی فرد از بیرون برانگیخته می شود. در واقع افراد تا حد زیادی بر اثر نتایج تقویتی رفتار خود با یک مدل مشاهده در گذشته برانگیخته می شوند.

در انگیزش بیرونی افراد واقعاً به خود فعالیت علاقمند نیستند، بلکه به چیزی که عایدشان می شود توجه می کنند.

نظریه پردازان بسیاری معتقدند که انگیزش درونی و بیرونی در هم تنیده و با هم در تعامل هستند. براساس این دیدگاه می توان از عوامل محیطی بیرونی به عنوان برانگیزاننده انگیزه درونی استفاده کرد.

هر تصمیمی را که اتخاذ می کنید، باید برای مدت زمانی بر آن مداومت داشته باشید تا بتوانید به نتایجی که مد نظر دارید، دست پیدا کنید.

سعی کنید همواره با دنبال کردن، علایقتان با انگیزه بمانید.

از جمله دلایلی که باعث بی انگیزگی ما می شوند:

- کمال گرایی

- عدم مدیریت زمان

- منفی گرایی

- پیدا نکردن رسالت خود

- داشتن انتظار معجزه و انجام ندادن هیچ کاری

- عدم استفاده از بزرگترین قدرت خود (اشرف مخلوقات)

 

هر شخصی در زندگی دقیقاً به همان چیزهایی دست پیدا می کند که مدام در افکار خود با آنها درگیر است.

راه های افزایش انگیزه:

- ثبت نمودن موفقیت ها برای خود

- کنترل کردن ورودی های ذهن

- مشخص نمودن دقیق هدف

- زیاد نمودن اطلاعات

- استفاده از جملات انگیزشی (من می توانم، من قدرتمندم)

- داشتن برنامه منسجم و اصولی

دقت داشته باشیم، هدف آن چیزی است که ما در زندگی آن را تعیین می کنیم و برای رسیدن به آن، نیاز به برنامه‌ریزی، تلاش و عمل داریم.

اما انگیزه، آن اشتیاق و انرژی حرکت ما برای رسیدن به هدف است. هدف می تواند بین افراد مشترک، اما انگیزه‌ها متفاوت باشد.

پس انگیزه و هدف، مشابه هم نیستند که در جای هم استفاده شوند و می توان برای هدفی مشترک انگیزه‌های مختلفی داشت.

به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz