کد خبر: ۳۶۲۴۹
شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۸
تعداد بازدید:10655
صفحه نخست » ورزش

فرهنگ ورزش گلف

ورزش دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی است و باید در حوزه پژوهش های فرهنگی_اجتماعی عنایت ویژه ای به آن شود.

به گزارش شهروندالبرز ، پیشرفت ورزشی و ارتقا در جدول جهانی ورزش، شاخص عمده ای از پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در تمدن جدید و عامل تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و صنعتی به شمار می رود. در میان ورزشهای مختلف ، ورزش گلف ورزشی بسیار پراهمیت در شاخص های ویژه ورزش جهان است و تاجایی این اهمیت محرز تر میشود که هر کشوری توسعه ورزش گلف در آن بیشتر باشد ، بالاترین امتیازها را در موارد ورزشی وحتی غیر ورزشی در عرصه های جهانی به خود اختصاص خواهد داد. به هر لحاظ محققان پرشورتر ورزش ، ورزش را «وجدان جمعی بشر» ، «شکل مدرن پیکارهای اقتصادی و سیاسی» یا «تجلی و تعالی شخصیت انسان برتر» یا به گفته پی یر دو کوبرتن «فروزان ترین شعله مشتعل قلب انسان ها» می نامند.

 آنچه بسیار مهم است این است که برخی کارکردهای فرهنگی_ اجتماعی ورزش در جامعه جهانی وجود دارد که به طرق مختلف اندازه گیری و تقریبا ثابت شده می باشد که ازجمله میتوان به :کاهش هیجانات مضر یا اثبات هویت ، کنترل اجتماعی ، بیداری و آگاهی جمعی ویا احساس موفقیت وبرخی موارد دیگر اشاره نمود؛ که به لحاظ علمی و هم تجربی عینا همه موارد یاد شده در ورزش گلف تجلی کافی و وافی دارد تا جاییکه حتی میتوان گفت این دسته موارد در ورزش گلف نسبت به دیگر ورزشها از اهمیت بیشتری نیز برخورداراست.

قبل از هر چیز باید تکلیف تعریف بومی خویش را در کشورخودمان با فرهنگ مشخص کنیم که اصلا فرهنگ چه اهمیتی دارد که حال درباره فرهنگ ورزش وآنهم فرهنگ ورزش گلف بخواهیم بیشتر به آن بپردازیم.

به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اینکه نظام جمهوری اسلامی، از آغاز بر یک مبنای فرهنگی بنیان شد و رهبر وپدیدآورنده‌ی این نظام، یک عنصرِ بیش از همه چیز فرهنگی بود و مسؤولان این نظام هم در طول این مدت، تقریباً همیشه همین‌طور بوده‌اند، درعین‌حال باید اعتراف کنیم که در زمینه‌های فرهنگی، آن کار مطلوب و مورد انتظار را خیلی انجام نداده‌ایم، ما کم کاری داریم؛ وحقاً این را باید قبول کنیم!ویا ایشان درجایی دیگر ️ایجاد فرهنگ و اندیشه‌ی صحیح در جامعه را جهاد میدانند.

معظم له ️جهاد فرهنگی را فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون یک جهت‌گیری انقلابی و مبارزی نمیدانند. ومیفرمایند این مبارزه نیست؛ بلکه جهاد فرهنگی اینستکه افکار حاکم بر ذهن و قلب مردم را عوض شود تا راه برای حکومت الهی هموار و راه بر حکومت طاغوتی بسته شود. ایشان امربه به ورزش را امربه معروف میدانند والبته طبیعتا ورزش هایی که تاثیرات مثبت بیشتری داشته باشد بیشتر مورد نظرخواهدبود.

فرهنگ ورزشی ستون فقرات حیات یک جامعه ورزشی است و اگر فرهنگ ورزشی به انحطاط برود دیگر از تاثیرات یادشده هم به آن معنا خبری نیست.

 به هرحال، در نگاه جامعه شناسی ورزش، وعلی الخصوص ورزش گلف ، فرهنگ به معنای تایلوری همه ساختارهای ورزش و تربیت بدنی را فرا می گیرد. باید گفت که فرهنگ شامل همه سازوکارهای رفتاری در ورزش می شود. در این نگرش، ورزش به منزله مقوله ای فرهنگی، شیوه ای تربیتی و جزئی از شخصیت انسانی و یک ضرورت تام اجتماعی می باشد.

به هرحال ورزش همه حیطه های رشد و یادگیری و پرورش استعدادهای آدمی را در برمی گیرد و از طرف دیگر، آیینه اجتماع بوده و با سایر ساختارها و نهادهای اجتماعی ارتباطی متقابل دارد و در بعدی عمیق تر جزئی از فرهنگ انسانی و به منزله یکی از وجوه تمایز انسان از سایر موجودات تلقی میگردد.در کل باید گفت فرهنگ پذیری و عمومیت بخشیدن به ورزش در هر جامعه ای در گرو تعمیم و ترویج عوامل موثر در این امر می باشد.

وضعیت اقتصادی افراد، اهمیت اولویت به ورزش، نگرش مسئولین، نقش رسانه و شیوه فرهنگ پذیری و توسعه فرهنگ و.... از جمله عواملی هستند که در تثبیت جایگاه ورزش درفرهنگ اجتماعی نقش بسزایی دارند و همه این عوامل بر یکدیگر اثر می گذارند.

باید گفت که ورزش پدیده ای متشکل از، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که پیوندی محکم با مجموعه نهادها و سازمان ها و همچنین ساختارهای اجتماعی دارد، به این معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیت های مربوط به آن بطور کلی یک شاخص فرهنگی در زمینه های مختلف محسوب میشود.

جدا از مباحث ذکرشده یکی از مهمترین واساسی ترین نقطه قوت ورزش گلف درمیان دیگر ورزشهای مشهور جهان، غیر از موارد یادشده به گفته دکترحمید عزیزی ، رئیس کنونی فدراسیون گلف ج.ا.ا، این است که این ورزش اسلامی ترین ورزش مدرن وارداتی است.

چرا که از مهمترین مباحث مورد تاکید اسلام ، کانون خانواده است که ورزش گلف باتوجه به خصوصیت های خاص خود ، میتواند فضایی را ایجاد نماید که اعضای خانواده در کنار یکدیگر ساعاتی طولانی را به این ورزش بپردازند.

اثرات فرهنگ اسلامی یادشده گلف به ورزش جهانی و ضرورت مهندسی

فرهنگ ورزش گلف در ایران و توصیف روابط متقابل رشد و بالندگی فرهنگی و آثار انتزاعی آن در ورزش ایران وجهان زمانی شفاف تر میگرددکه این نگاه ایرانی_اسلامی به اسلامی ترین ورزش مدرن وارداتی ، یعنی گلف ، توسط دست اندر کاران این ورزش درایران به طرق مختلف درسطح بین المللی تبلیغ گردد.

که البته در دوران کنونی فدراسیون گلف این مهم در حال تحقق است. یکی از این گامهای موثرو مهم ، ایجاد و راه اندازی مجله بین المللی دو زبانه گلف جمهوری اسلامی ایران است که میتواند این فرهنگ بومی سازی شده گلف را در وجوه مختلف به جهان ارائه نماید.

 درست است که ورزش گلف به لحاظ ساختار،فنی و قوانین وارداتی است ، لکن توسعه این ورزش در کشور یک فرصتی میتواند باشد جهت استحکام بیشتر مبانی ایرانی اسلامی وتاجایی پیش رود که فرهنگ ورزش گلف پیشرو تراز دیگر ورزشها در جهت بیانیه گام دوم انقلاب گردد.

خودسازی ، جامعه پردازی وتمدن سازی سه مقوله دارای اهمیت بیانیه گام دوم است که ورزش گلف پیشرو ترین ورزش جهت تحقق این مواردخواهد بود. به هر لحاظ باید بپذیریم که در کشورمابه دلیل کمبود تحقیقات و مطالعات تخصصی در زمینه فرهنگ ورزش، این حوزه علمی ناشناخته مانده است.

این در حالی است که چنانچه مبانی فرهنگیاجتماعی ورزش و تربیت بدنی و کارکردهای گسترده آن در ساختار جامعه و نهادهای اصلی به خوبی شناخته شده و تبیین نشود، جهت گیری و اهداف فرهنگی_ اجتماعی ورزش و تربیت بدنی با ابهامات فراوانی مواجه خواهد شد.

مجموعه کمیته فرهنگی فدراسیون گلف مدتی است که دراین مهم گامهای موثری برداشته وتا جایی دراین مورد کار شده ومیشود که روال مطالعاتی در عمل نیز به طرق مختلف خود را نشان داده است.

باید گفت مطالعه ورزش گلف از دیدگاه بین نهادی، میان فرهنگی یا مقایسه ای، همواره دلایل علمی و عملی خود را داراست. به عبارت دیگر، فرهنگ ورزش گلف می تواند به روشنگری و همچنین معماری فرهنگی اجتماعی جامعه کمک نموده واین مهم دارای پیامدهای عملی باشد که در ببانیه گام دوم انقلاب درباره ورزش تبیین گردیده است.

باید گفت، درکل کنشگران علوم فرهنگیاجتماعی ورزشی مشارکت عملی بیشتری در جامعه ورزشی داشته باشند تا با شناخت مشکلات واقعی ورزشکاران، تماشاگران، مربیان و دست اندرکاران ورزش، برای حل آنها از طریق پژوهش های فرهنگی _اجتماعی همت گمارند.

 اولین مشکل در ورزش گلف این بوده که خيلي ها به محض اين که حرف از گلف مي شود مي گويند: گلف ورزش خيلي گرانی است. وهمین شایعه وذهنیت مردم را از این رشته مهم و ارزان دور کرده است. که این نگاه منفی با فرهنگ سازی در دوره اخیر با کمک جام ها ، مسابقات ، سخنرانی ها ، رسانه ها و روشنگری ها در جامعه سیر نزولی را طی مینماید. به هرحال اين بازي که مخصوص شاهزادگان و درباريان در کشوراسکاتلند بود به مرور زمان به بزينس تبديل شد.

دولت اسکاتلند براي آن که هر فرد، با هر توان مالي بتواند گلف را بياموزد و بازي کند تصميم به ساخت زمين هاي دولتي کرد و اين ورزش را در اختيار عموم قرار داد. واین دقیقا کاری است که در دوره کنونی فدراسیون گلف در ایران اسلامی ، با پشتکار وهم افزایی در حال گسترش می باشد. ورزش گلف در دنيا تکنيکي ترين ورزش شناخته شده است و هر چقدر قد و اندام ورزيده تر باشد تکنيک کمتري استفاده مي شود.

در گلف همه چيز به آناتومي بدن بستگي دارد. اين فيزيک بدن است که تکنيک را مشخص مي کند.

گلف درست است که یک ورزش وارداتی است لکن این ورزش با توجه به مباحث ذکر شده قبلی نزدیکی و قرابت زیادی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما دارد ؛ تا جایی که یاد این می افتیم که دین مبین اسلام دین وارداتی به ایران توسط اعراب بود لکن به دلیل زیبایی ها ،عدالت ها ومساوات و... طوری توسط مردم ایران ازاین دین الهی استقبال گردید که ایرانیان به گفته اکثر کارشناسان ، نه تنها با جان و دل آن را پذیرفتند بلکه بعداز ائمه اطهارعلیه السلام این دین کامل وسرامد ادیان الهی را طوری گسترس و پرورش دادند که دانشمندان بزرگی همچون ابن سیناها و... ازافتخارات تمدن اسلامی درجهان بوده وهستند.

این مثال را گفتیم تا بگوییم ورزش گلف درست است ورزشی وارداتی است اما آنقدر المانهای مثبت دراین ورزش وجود دارد که باعث پذیرش همه جانبه این ورزش دربین ایرانی ها شده و خواهدشد و درآینده ای نه چندان دور این ابتکار همه جانبه فرهنگیاجتماعی گلفرهای ایرانی خواهد بود که گسترش همه جانبه گلف را با فرهنگ غنی ایرانی_اسلامی، آنقدر مشعشع ترخواهد کرد که جهان گلف مبهوت گلف ایران اسلامی خواهدشد. یکی از مهمترین نکات در گلف تمرکز است.

این تمرکز با ممارستهای معنوی میتواند به اوج خود برسد. در فرهنگ ورزش گلف احترام به ديگران، سکوت کردن و درست انتخاب کردن از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست .

همانطور که میبینید تک تک فنون مورد تاکید در گلف وارداتی ، بخشهایی از آموزه های دینی و مخلوط با فرهنگ وتمدن غنی ایرانی _اسلامی ماست.

به عقیده کارشناسان افرادي که گلف کار مي کنند آينده نگرهاي خوبي هستند و دليل آن روش بازي گلف است که در 50-100 هکتار زمين، يک توپ 45 گرمي را بايد در يک مسير مشخص هدايت نمایند.

محيط گلف در يک محيط سرسبز است که آرامش را به بازيکنان القاء مي کند والبته روایات بسیاری از ائمه معصومین علیه السلام دراین باب وجود دارد.

به گفته کارشناسان عصبانيت در گلف معنايي ندارد ؛ که این مهم نیز از آموزه های دینی ما ایرانی های مسلمان می باشد. به هرحال یک بازیکن تمام عیار باید این چهار خصوصیت مهم را حتما داشته باشد:

 اول: یکنواختی CONSISTENCY

 دوم:خونسردی و آرامش COMPOSURE

 سوم: شعور عمومی COMMON SENSE

 چهارم: تمرکز حواس CONCENTRATION

 که البته موارد فوق را باید با دید مثبت و افکار خوشبینانه کامل نمود تا اجراء لازم برای بازی نوین گلف رادر دست داشت. وهمه آنچه گفته شد قطعاتی از آموزه ها و فرهنگ اصیل ورزشکاران وغیر ورزشکاران ایران اسلامی است که تاثیر متقابل این فرهنگ میتواند نگاه وزاویه تازه ای از فرهنگ گلف را بجهانیان ارائه دهد.

 دکتر سید جلال عرفانیان

 

نویسنده : دکتر سید جلال عرفانیان

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید