مشاور بانوان کمیته امداد البرز:

ایجاد اشغال زنان سرپرست خانوار، گام موثر در کاهش فقر و تحقق جهش تولید است

 مشاور بانوان کمیته امداد البرز گفت : توانمندسازی اقتصادی با ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست مورد حمایت کمیته امداد اشتغال زایی و کسب درآمد گام موثری در کاهش فقر و در امتداد تحقق جهش تولید می باشد. 

ایجاد اشغال زنان سرپرست خانوار، گام موثر در کاهش فقر و تحقق جهش تولید است

    پربیننده ترین

    گزارش

    >