پربیننده ترین

جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: بررسي تاثير تبليغات برند توسط افراد مشهور بر نگرش مصرف کننده در صنعت طلا و جواهر

بررسي تاثير تبليغات برند توسط افراد مشهور بر نگرش مصرف کننده در صنعت طلا و جواهر

با افزايش رقابت جهاني، شرکت ها به دنبال راهکارهايي جهت افزايش سهم بازار خود از طريق ايجاد تمايز در محصولات و خدمات و همچنين افزايش قدرت اثرگذاري بر قصد خريد مصرف کنندگان مي باشند. يکي از عناصر تبليغاتي مطرح و جديد در سال هاي اخير استفاده از اشخاص به عنوان برندهاي انساني است که گاهي با افراد مشهور يکي دانسته مي شوند .برندهاي انساني به افراد معروف يا نوظهور اشاره مي کند که موضوع ارتباطات بازاريابي،ميان فردي يا ميان سازماني هستند. هدف ازاين مقاله بررسي تاثير تبليغات برند بر رفتار مصرف کننده در صنعت طلا و جواهر است.

كد خبر : ۲۰۵۱۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴