کد خبر: ۲۳۱۶۹
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۴
تعداد بازدید:7500
صفحه نخست » فرهنگ

آموزش وپرورش ، هزینه یاسرمایه ؟

دگردیسی،لازمه پویاییِ آموزش وپرورش❗️ آموزش وپرورش ،نیازمند ِنگره هایِ نوین !

به گزارش شهروندالبرز ، گذری گذرا بر"گزاره "توسعه وتعالی همه جانبه درکشورهای مترقی وپیشتازپیشرفت، آه از"نهاد" آدمی بلند می کند واین مصرع مشهوررادرذهن متبادرمی سازدکه:

ماکجاییم دراین بحرتفکرتوکجایی؟"

کشورهایی نظیرهلند، سوئد،دانمارک، فنلاندوحتی ژاپنی که چندین دهه قبل، براثرجنگ دوم جهانی، به طور کامل ویران شدوهمه چیزراازصفر ساخت وبه سرعت هرچه تمامتر،به ساحت سودمندی وثبات اقتصادی وفرهنگی ماندگاردست یافت؛ توانستند بادرایت وهوشمندی وتعیین استراتژی های اثربخشِ "سیاست سازان"فرهیخته خودونیز، زیربنا قراردادن "تعلیم وتربیت" بامحوریت آموزش وپرورش واعتلای معلمان واهالی فرهنگ، درسریع ترین بازه زمانی ممکن ، هدفمند وهوشیارانه، پله های پویش وپویایی رایکی پس ازدیگری به پویه بنشینندوبه ساحل سعادت رهنمون شوندونام جغرافیای سیاسی اجتماعی خود، بویژه استقلال واستیلای فرهنگی اشان رادرتاریخ تمدن جهان معاصر ،باسیطره وصلابت ثبت وضبط نمایند.

کشورهایی که، نه بلحاظ بالندگی جمعیتی، استعدادماراداشتندونه ازنظر سرزمینی، مانند ما، صاحب گازونفت "خام" بودند ونه حتی؛دولتمردانشان، سوداو خیال "خام" فرج وگشایش از فرجامِ پس از"برجام" رادرسر می پروراندند!!

این کشورهای مترقی، ودولت های کارآمدشان، باپیشه ساختن اصول "سیاست سازی" درفرهنگ واحترازاز"سیاست پازی" دراین حوزه واجتناب از "فرهنگِ سیاست زده" و"فرافکنی های فرهنگی" توانستند، رهیافتی نوین رابه سمت توسعه پایدار وجهانی سازی فرهنگشان ،بامحوریت آموزش وپرورش پیدا کنند وبه مددآموزش وپرورش غنی،درعرصه های گوناگون، به استیلا واستقلال دست یابندوآن سیاست هارا عالمگیرسازند.

 این جوامع، هرگونه خرج وبرج برای فرهنگ وفرهنگیان را با کرامت وسخاوت متقبل شدند وبجای نام هزینه، برآن عنوان سرمایه گذاری نهادندوطبق قانون ،مصوب کردندتا همه ادارات ونهادهاوزارتخانه وموسسه های خصوصی ودولتی، درصدی یابخشی ازدرآمد وتولید وسود خالص وناخالص خویش را بااختیاروافتخارونه منت واکراه واجباروکدیه ،به آموزش وپروش کشورشان که همگی، پویایی وپیشرفت خودرابه آن وامدار بودند، اختصاص دهند وچنین بود که همای سعادت بردوش بلند فرهنگشان نشست وآنها رابال دربال ،سیمرغ سان به قاف توفیق رسانید.

حال بایدمنتظرماندودیدچه زمانی این بختک بخت برگشتگی و خفتگی دیرینه سال ، ازروی پیکرفرهنگ ما کنارخواهدرفت واساسا ، آیا متولیان "فرهنگ باز"ما روزی، از خواب اصحاب کهف وغوطه ورشدن درقعرغارغفلت قرون ،چشم خواهندگشودتابا"فرهنگ سازی" صحیح و طراحی هوشمندانه ، به سکوهای جهانی توسعه فرهنگی، صعودکنند؟

بی شک ،این آمال وآرزو موقعی جامه عمل خواهدپوشید که سیاستگذاران آتیه نگرودلسوز، باالگوگیری ازکشورهای صاحب سبک ، وبومی سازی آن الگوها ،با فرهنگ ملی مذهبی ایران اسلامی،دراین عرصه پیشگام شوندو بامدداز مدیران جوان توانمند وتربیت یافته و راهبردی سویمندوسودمندوالبته، نگرشی نوین،بتوانند باساختارشکنی جسورانه، از پوستهئ پوسیده وپیکره توخالی وپیله پیروفرتوت آموزش وپرورش سنتی وعقب مانده،پیرون بیایندوفضای متعالی پروازاندیشه و پروانگی رابه تماشا بنشینندوقطعا، این خواب وخیال خوش، بدون  پرهیزاز شعارزدگی های فرسایشی،  تعبیری طلایی پیدا نخواهد کرد.

 اینک با امید به کاربست "سندچشم اندازتحول بنیادین"وبکارگیری عملی آن به طورجامع ،درتمام جزوکل سیاست های پیش بینی شده وموردتاکیدوتایید مقام معظم رهبری، انتظارداریم تاباحمایت های جدی قوای سه گانه،بویژه مجلس ودولت،شاهد بیداری دولتمردانِ دوستدار فرهنگ پروری و فتح الفتوح فرهنگیانِ فرهیخته وعلما وعقلای صاحب درایت درمیدان موثر آموزش وپرورش باشیم،گرچه طی این مرحله دشوار ،بدون تزریق مساعدات فوق العاده مادی ومعنوی وارتقای بودجه وبرنامه محوری میسورومیسرنخواهدشد.

 کوتاه سخن این که با پیوست "توسعه" فهمِ عمیق ودرکِ لزوم دگردیسی ریشه ای دراین وزارتخانه حیاتی و متوقف ساختن رویه های نارواو پرهیز از"توصیه" های تکراری وسست وسنتی سیاست های ناصواب و سترون مانده که سالهاست این مملکت را درسکون ورکود باقی نگاهداشته، ونیز باتغییرنگاه بنیادین بزرگان ومدعیان مدارفرهنگ و عملیاتی ساختنِ "سند چشم اندازتحول بنیادین" ومهم تر ازهمه،پایبندی دولت هاوسیاستگذاران فرهنگی براین باورکه خرج کردن برای آموزش وپرورش، هزینه نیست،بلکه دقیقا،سرمایه گذاریست و مهمتر از همه با امید به کاربست عملی این تفکر، می توانیم امیدوارانه ترازپیش، شاهدپویاییِ توام باپایایی و شکوه وشکفتنِ بهاران توسعه وتعالی همه جانبه درباغستان آموزش وپرورش؛ درافق های پیش رو باشیم."ان شا الله تعالی"

یاعلی مدد

۴شهریور۹۷

مرتضی دهقان آزاد

 کارشناس حوزه فرهنگی اجتماعی،مدرس، منتقدوتحلیلگرررسانه

نویسنده : مرتضی دهقان آزاد

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید