کد خبر: ۲۰۲۰۴
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۲
تعداد بازدید:8722
صفحه نخست » سياست

خانه تکاني آقاي رئيس جمهور

مصاحبه تلويزيوني هفته گذشته رئيس جمهور روحاني، تقريباً هيچکس را راضي نکرد. خلاصه حرف‌هائي که درباره اين مصاحبه گفته شده و مطالبي که درباره آن نوشته شده اين است که 60 دقيقه وقت رئيس جمهور، مصاحبه کننده، تلويزيون و مردم گرفته شد اما انتظارها برآورده نشد.  مهم اين است که علت ناکارآمدي اين مصاحبه دانسته شود و براي جلوگيري از تکرار اين ناکارآمدي راه‌حلي پيشنهاد شود.

به گزارش شهروندالبرز ،  براي درست فهميدن علت و پيدا کردن راه حل، ابتدا لازم است نکته مهمي را به آقاي رئيس‌جمهور گوشزد نمائيم، نکته‌اي که اگر به آن توجه نشود فهميدن علت ناکارآمدي مصاحبه اخير و حتي پيدا کردن و پيشنهاد نمودن راه حل آن هيچ تأثيري در وضعّيت موجود نخواهد داشت.

 نکته اين است که شما آقاي رئيس‌جمهور روحاني فقط سه سال ديگر وقت داريد و ضمناً قدرت چنداني نيز در اختيار نداريد. به همين دليل بايد از اين فرصت کم و اين اختيار ناچيز حداکثر استفاده را به عمل بياوريد تا بتوانيد کاري از پيش ببريد، در غير اين صورت فقط درجا خواهيد زد.

 تشريح اين نکته بسيار مهم را هم چون مهم مي‌دانيم، در دو سه فراز به شما يادآور مي‌شويم. از مجموع قواي سه‌گانه، شما يک قوه را در اختيار داريد که خانه پر آن مي‌شود يک سوم قدرت البته با خوشبيني کامل. ولي همين يک سوم هم در اختيار شما نيست، زيرا اولاً اقتصاد کشور بگونه ای طراحي شده که تقريباً 90 درصد آن در اختيار چند نهاد غيردولتي است.

ثانياً رسانه ملي و ساير رسانه‌ها هم در اختيار دولت نيستند و اگر يک روزنامه دولتي و چند روزنامه حامي دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانه‌هائي که با بودجه‌هاي سرسام آور مشغول نااميد کردن مردم از دولت هستند چيزي بيش از قطره‌اي در برابر يک دريا نيستند. و ثالثاً حتي کارگزاران دولت در دستگاه‌هاي مختلف به ميزان بيش از 70 درصد با دولت هماهنگ نيستند. به زير مجموعه وزارت کشور نگاه کنيد و ببينيد چند درصد استانداران و فرمانداران و بخشداران و حتي مسئولان موجود در خود وزارتخانه با سياست‌هاي دولت هماهنگ و با شما همفکر هستند و کارائي لازم را دارند.

هنوز استانداري که عملکردش هيچ کمکي به دولت شما نکرد و اغتشاشات اخير نيز از حوزه کاري او شروع شد بر سر کار است و وزير کشور شما نه در برابر چنين استانداراني پاسخگوست و نه در برابر اغتشاشي که هم قابل پيش بيني بود و هم قابل جلوگيري. در بسياري از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ديگر هم هنوز عناصر و مهره‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم پست‌هاي کليدي را برعهده دارند و با شما و سياست هايتان هماهنگ نيستند.

دلتان به سازمان برنامه و بودجه و فلان فراکسيون مجلس هم خوش نباشد آقاي رئيس جمهور، زيرا شما خود بهتر مي‌دانيد لايحه بودجه تحت چه فشارهائي تنظيم مي‌شود و با چه زد و بندهائي دستخوش بالا و پائين شدن مي‌ گردد و قسمت قابل توجهي از بودجه کل کشور به دستگاه‌ها و افرادي داده مي‌شود که کارشان کارشکني عليه دولت و بدگوئي از نظام است...

 با توجه به اين واقعيت که فقط بخشي از واقعيت هاست، شما آقاي رئيس‌جمهور حداکثر 15 تا 20 درصد از قدرت را در اختيار داريد و روشن است که با اين ميزان از قدرت نمي‌توانيد کشور را اداره کنيد و پاسخگوي تمام مشکلات و معضلات باشيد آنهم در شرايطي که بخش قابل توجهي از بودجه دولت شما در اختيار دستگاه‌ها و کساني قرار مي‌گيرد که مديريت شما را نقض مي‌کنند.

در چنين شرايطي شما به حرف زدن با مردم نياز داريد. وقتي قدرت و اختيارات لازم را نداريد بايد دلايل موفقيت‌ها و عدم موفقيت هايتان را با صراحت و بدون پرده پوشي با مردم در ميان بگذاريد.

هدف اين نيست که با سخنان صريح و شفافتان مردم را عليه کسي يا چيزي تحريک کنيد و بشورانيد، بلکه هدف اين است که مردم بدانند از رئيس جمهورشان چقدر مي‌توانند انتظار و توقع داشته باشند. براي رسيدن به اين هدف، مصاحبه شما با رسانه ملي نقش مهمي مي‌تواند داشته باشد و شما اينبار از اين نقش مهم غافل مانديد و يا محروم شديد.

 با اين مقدمه اگر به سراغ علت ناکارآمدي مصاحبه شما برويم شايد زودتر به نتيجه برسيم و راه حل را زودتر بيابيم.

 شما آقاي رئيس‌جمهور با اينکه فن خطابه را مي‌دانيد، اما از فن بهره‌برداري از رسانه غافل هستيد. رسانه ملي، آنگونه که قانون اساسي مقرر مي‌دارد در اختيار دولت شما نيست. بنابر اين، شما بايد با روش‌هاي درست و زيرکانه از رسانه ملي سهم قانوني خود را بگيريد. براي اين کار، شما بايد گروه رسانه‌اي قوي، منسجم و همفکر با خود داشته باشيد که نداريد.

اين واقعيت بارها به شما گفته شد و شما پذيرفتيد ولي براي تغيير هيچ اقدامي نکرديد. وجود عناصر ناهماهنگ با سياست ‌هاي شما در بدنه دولت هم بارها به شما گفته شد و پذيرفتيد و وعده اقدام هم داديد ولي کاري نکرديد.

وقتي محورهاي مصاحبه و چگونگي توزيع زمان به تناسب محتوا توسط گروه رسانه‌اي شما مشخص شود و مشاوره درستي با توجه به نياز جامعه و انتظاري که مردم براي شنيدن موضوعات روز جامعه دارند به شما داده شود و شما بر همان مدار سخن بگوئيد، از ظرفيتي که رسانه ملي در اختيارتان قرار مي‌دهد به بهترين وجه مي‌توانيد استفاده کنيد.

درست است که رسانه ملي تمايلات خاص خود را دارد ولي در اين زمينه نمي‌توان رسانه ملي را مقصر دانست و سرزنش کرد، اين شما هستيد که بايد از اين ظرفيت که در اختيارتان قرار گرفته حداکثر بهره‌برداري را در جهت برآورده ساختن انتظارات مردم به عمل آوريد.

 همين مشکل را شما در مصاحبه‌هاي عمومي با روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و راديو تلويزيون ‌ها هم داريد. گروه رسانه‌اي شما چنان ناشيانه و بسته عمل مي‌کنند که خبرنگاران عموماً از مصاحبه ‌هاي شما اعلام عدم رضايت مي‌کنند. شما از آزادي رسانه‌ها حرف مي‌زنيد و مي‌دانيم که نظر واقعي تان نيز همين است، ولي گروه رسانه‌اي شما کاملاً عکس نظر شما عمل می کند. اين دوگانگي را اگر برطرف نکنيد، در اين بخش هم مصاحبه هايتان ناکارآمد خواهد بود.

 اکنون به سراغ راه حل برويم. قدم اول ايجاد تغيير اساسي در گروه رسانه‌اي رياست جمهوري است، قدم دوم، ايجاد تغييرات اساسي در شيوه مصاحبه‌هاي عمومي است و قدم سوم اينکه در مصاحبه با رسانه ملي علاوه بر تمهيداتي که در زمينه محورها و محتواي مصاحبه بايد انديشيده شود، مصاحبه کنندگان را از ميان خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها انتخاب کنيد.

شايد اگر به اين ترتيب عمل شود که در هر مصاحبه تلويزيوني سه خبرنگار از سه روزنامه و خبرگزاري، اعم از موافق و مخالف، سؤال‌کننده باشند و در مصاحبه‌هاي بعدي نوبت به روزنامه‌ها و خبرگزاری های ديگر برسد، مصاحبه شما از حالت فعلي خارج شود و به همان چيزي تبديل شود که مطلوب است. چنين مصاحبه‌اي مي‌تواند نيازهاي اطلاعاتي مردم را برطرف کند و رسانه ملي را نيز از زير سؤال خارج نمايد.

 اين شيوه، که به احتمال زياد شيوه موفقي خواهد بود، مي‌تواند الگوئي باشد براي آيندگان و آغازي باشد براي پديد آمدن تحول در نحوه سخن گفتن مسئولان کشور با مردم. اين را هم لازم است با صراحت به اطلاع شما آقاي رئيس‌جمهور برسانيم که تصور نشود مشکل دولت شما با تنظيم صحيح مصاحبه هايتان حل مي‌شود. شما در دولت، چه در سطح وزرا و چه در بدنه، به ويژه استانداران و فرمانداران، به يک خانه تکاني اساسي نياز داريد.

اگر اين دو کار را هرچه زودتر انجام دهيد موفقيت دولت شما قطعي است و اگر کوتاهي کنيد، نه فقط دولت شما بلکه حتي کارائي نظام نيز زير سؤال خواهد رفت و معلوم نيست انتظار چه حوادثي را بايد کشيد.

 سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی 

jenewspaper@

 

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید