نفر برتر مسابقه قویترین مردان ایران:

حاشیه دیگر جایی در بین مردان آهنین نخواهد داشت

نفر برتر مسابقات قویترین مردان ایران با اشاره به برخی حاشیه‌های این رشته گفت: حاشیه در همه رشته‌ها وجود دارد اما مردان آهنین هیکلی بزرگ اما قلبی مهربان دارند. مسابقه مردان آهنین محلی برای دوستی ورزشکاران بود و حاشیه جایی در آن نخواهد داشت.

حاشیه دیگر جایی در بین مردان آهنین نخواهد داشت

پربیننده ترین

>