رییس هیات گلف استان البرز:

ورزشکاران گلف استان البرز ساماندهی شدند

بیش از یک دهه بود که ورزش گلف استان به دلیل نبود زیرساخت ها و برخی مشکلات از تحرک کافی برخوردارنبوده و نتوانسته بود به جایگاه واقعی خود دست یابد.

ورزشکاران گلف استان البرز ساماندهی شدند

پربیننده ترین

یادداشت روز

طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
دیپلماسی ورزشی چیست؟
دیپلماسی ورزشی چیست؟
روزهای غم بار کرونایی
روزهای غم بار کرونایی
>