معاون استان های رسانه ملی:

صدا و سیما حامی دولت است

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صدا و سیما زبان مردم و نماینده واقعی افکار عمومی است، گفت :دولت های مختلف برآمده از رای مردم است و این رسانه خود راحامی و همراه دولت می داند.

صدا و سیما حامی دولت است

پربیننده ترین

>