سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:

پیوند با کشورها ماموریت دانشگاه ها/ ایران کانون علم درجهان اسلام است

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پیوند با کشورهای جهان باید در دستور کار دانشگاه ها قرار بگیرد، گفت: اکنون در کانون علمی جهان اسلام قرار داریم و دانشگاه های ما نظیر دانشگاه پیام نور باید جهانی و اسلامی باشد.

پیوند با کشورها ماموریت دانشگاه ها/ ایران کانون علم درجهان اسلام است

پربیننده ترین

>