شرکت کنندگان در جشنواره مطبوعات البرز آثار خود را به صورت کتبی ارسال کنند

مدیر عامل خانه مطبوعات استان البرز اعلام کرد که ان دسته از افرادی که آثار ارسالی خود را برای شرکت در چهارمین جشنواره خانه مطبوعات این استان بارگذاری کردند، آثار ارسالی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

شرکت کنندگان در جشنواره مطبوعات البرز آثار خود را به صورت کتبی ارسال کنند

پربیننده ترین

>