بالندگی امروز کشور مرهون فرهنگ دفاع مقدس است

برخی بر این باورند که جوانان امروز دیگر حال و هوای جوانان دهه های گذشته را ندارند و ممکن است با کوچکترین حادثه و بحرانی جا خالی کنند. ادعای پوچ و تو خالی که چندین سال است مزدوران و مزوران و یاوه گویان دشمنان با استفاده از رسانه ها و ابزارهای رسانه ای خود ادعای آن را دارند و این در حالی است که چندین سال است جوانان ما با تن کردن لباس رزم و آن هم برای اعتقادشان در سوریه شهدای مدافع حرم شده اند و نگذاشته اند بیرق اسلام لحظه ای بر زمین بیافتد و بانگ زورگویان به هوا بلند شود.

بالندگی امروز کشور مرهون فرهنگ دفاع مقدس است

پربیننده ترین

آخرين مطالب

>