مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی البرز:

استان البرز رتبه اول تولید آرد کشور را کسب کرد

عضو هیئت مدیره منطقه یک و مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز گفت: با اعلام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران استان البرز در خصوص تولید آرد در کشور رتبه اول را کسب کرده است.

استان البرز رتبه اول تولید آرد کشور را کسب کرد

پربیننده ترین

یادداشت روز

جاي خالي اقتصاد مطبوعات در دستگاه هاي دولتي
جاي خالي اقتصاد مطبوعات در دستگاه هاي دولتي
نسخه های نانوشته انتخاب شهردار کرج...
نسخه های نانوشته انتخاب شهردار کرج...
عاقبت انديشي يا ظاهر انديشي شورا؟!
عاقبت انديشي يا ظاهر انديشي شورا؟!
سکاندار شهرداري کرج چه کسي است؟
سکاندار شهرداري کرج چه کسي است؟
>