معاون وزیرراه و شهرسازی در کرج :

بازآفرینی محله های فرسوده کشور شتاب می گیرد

معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه 1334 محله فرسوده برای بازآفرینی در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است ، گفت: با دستور رئیس جمهوری، این طرح بزرگ در کشور شتاب می گیرد.

بازآفرینی محله های فرسوده کشور شتاب می گیرد

پربیننده ترین

>