دبیر کانون انبوه سازان مسکن مطرح کرد:

راهکارهای کاهش بهای مسکن در کشور

 دبیر کانون انبوه سازان مسکن ایران با بیان اینکه قیمت تمام شده مسکن از 4 مولفه زمین، دستمزد، مصالح ساختمانی و هزینه خدمات عمومی تاثیر می گیرد، گفت: واگذاری زمین توسط دولت و کاهش هزینه های انشعابات و خدمات عمومی باعث کاهش قیمت ها می شود.

راهکارهای کاهش بهای مسکن در کشور

پربیننده ترین

>