عضو کمیسیون دائمی هیات امنای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

بسیاری از ساختمان های بلند نوساز و قدیمی در معرض خطر قرار دارند

عضو کمیسیون دائمی هیات امنای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مشکلات کشور ما به مسکن مهر ختم نمی شود بلکه بسیاری از ساختمان های بلند نوساز و یا قدیمی در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارند.

بسیاری از ساختمان های بلند نوساز و قدیمی در معرض خطر قرار دارند

پربیننده ترین

>