رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران :

29 هزار فرصت شغلی در 4 سال آینده هدف گذاری شده است

رئیس گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در مجموع 54 پروژه با سرمایه گذاری 66 هزار میلیارد تومان و با اشتغال بیش از 29 هزار نفر در برنامه 4 سال آینده هدفگذاری شده است.

29 هزار فرصت شغلی در 4 سال آینده هدف گذاری شده است

پربیننده ترین

>