فولاد سازان ایران فراتر از جهان، رشد ۱۰ درصدی را رقم زدند

بررسی آمار تولید فولاد کشور نشان می‌دهد در دوره ۹۷- ۱۳۹۱ رشد ۷۲ درصدی تولید تحقق یافته که در واقع بطور متوسط سالیانه بیش از ۱۰ درصد بوده است؛ درحالی که حدود ۶۵ کشور جهان رشدی بسیار کمتر از ایران را به ثبت رسانده‌اند که در دامنه‌های سه تا پنج درصد بوده است.

فولاد سازان ایران فراتر از جهان، رشد ۱۰ درصدی را رقم زدند

پربیننده ترین

>