بذرهای هیبرید تجاری حاصل از لاین های تولید داخل در اینده نزدیک به بازار می آیند

با دستیابی محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دانش فنی تولید لاین های اینبرد والدینی و اقدامات صورت گرفته در زمینه تلاقی لاین های منتخب و شناسایی هیبریدهای برتر گیاه فلفل دلمه ای امید می رود نخستین بذور هیبرید تجاری حاصل از لاین های تولید داخل تا ۱۴۰۱ به بازار عرضه شوند.

بذرهای هیبرید تجاری حاصل از لاین های تولید داخل در اینده نزدیک به بازار می آیند

پربیننده ترین

>