معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

دولت بسترهای سرمایه گذاری و ایجاد محیط کسب وکار دانش بنیان را فراهم می کند

 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه این محصولات دانش بنیان به تدریج تجاری سازی می شوند، گفت: تاکید ما بر این است که دولت در بخش دانش بنیان وارد نشود و تنها بسترهایی چون سرمایه گذاری و محیط کسب و کار را برای این شرکت ها فراهم کند.

دولت بسترهای سرمایه گذاری و ایجاد محیط کسب وکار دانش بنیان را فراهم می کند

پربیننده ترین

>