دکتر خوش خلق سیما رییس موسسه بیوتکنولژی ایران:

پنبه در صف اول محصولات تراریخته

نشست خبری رییس پژوهشکده بیوتکنولژی ایران با موضوع جایگاه فناوری تراریخته در توسعه پایدار و محیط زیست در محل این پژوهشکده برگزار شد .

 

پنبه در صف اول محصولات تراریخته

پربیننده ترین

>