هفته فرهنگی ملارد باید با تولیدات فرهنگی همراه باشد

حسین توکلی کجانی عصر چهارشنبه در جلسه فرهنگی شهرستان ملارد با تبریک به مناسبت هفته وحدت و بسیج اظهار داشت: امیدواریم که هفته وحدت نقطه عطفی باشد در همدلی و همزبانی همه مسلمانان جهان و می بینیم که در کشور ما برای نشان دادن اداب و رسوم به همه جهان مجموعه ادارات مختلف هفته فرهنگی با رویکرد ملی برگزار می شود.

هفته فرهنگی ملارد باید با تولیدات فرهنگی همراه باشد
    >