امام‌جمعه شهرستان قدس خبر داد

شرکت شهرستان قدس در بازسازی مناطق سیل‌زده استان لرستان

امام‌جمعه شهرستان قدس با اشاره به حادثه سیل اخیر در چند استان‌ کشور ازجمله لرستان گفت: بنا بر طرح پیشنهادی کمک‌های مردم و مسؤولین شهرستان قدس برای بازسازی یکی از محلات آسیب‌دیده از سیل متمرکز خواهد شد و شهرستان قدس در این امر مهم سهیم خواهد بود.

شرکت شهرستان قدس در بازسازی مناطق سیل‌زده استان لرستان
    >