حمله اشرار به تنها درمانگاه دیالیز شهر قدس

در پی ناآرامی‌ها و آشوب‌‌‌های ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین در سراسر کشور اشرار و آشوبگران در عملی کینه توزانه به مرکز و درمانگاه خیریه امام علی(ع) در شهرقدس حمله کردند.

حمله اشرار به تنها درمانگاه دیالیز شهر قدس
    >