کرونا، وضعیت شهریار را قرمز کرد

مدیر عامل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار از افزایش مراجعه به این بیمارستان خبر داد و تاکید کرد: کرونا وضعیت شهریار را قرمز کرده است.

کرونا، وضعیت شهریار را قرمز کرد
>