نماینده مردم شهریار در مجلس:

رییس جمهوری با اقتدار در سازمان ملل سخنرانی کرد

 نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که رییس جمهوری با اقتدار در سازمان ملل سخنرانی کرد، گفت: مصداق ها و مثال هایی که دکتر روحانی مطرح کرد همه قابل درک بودند و حیله گری های ترامپ را شفاف نشان داد.

رییس جمهوری با اقتدار در سازمان ملل سخنرانی کرد
>