روحانی: سخت گیری های بی جا باید کنار برود

رییس جمهوری گفت: دولت باید شرایط مساعد را برای پیشرفت علم و پژوهش در کشور فراهم کند. این حرف نادرست است که به اساتید، پژوهشگران و جوانان همیشه مشکوک باشیم ، سخت گیری های بی جا باید کنار برود.

روحانی: سخت گیری های بی جا باید کنار برود

پربیننده ترین

>