روحانی: توسعه روابط تهران مسکو برای ثبات منطقه مهم است

 رئیس جمهوری روابط تهران – مسکو در منطقه را مثال‌زدنی و در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی رو به گسترش خواند و تاکید کرد: در شرایطی که امروز مداخلات خارجی در منطقه و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، شرایط ثبات و همکاری را در منطقه مشکل کرده، تعمیق و توسعه روابط تهران - مسکو برای دو کشور و ثبات و توسعه منطقه حائز اهمیت است.

روحانی: توسعه روابط تهران مسکو برای ثبات منطقه مهم است

پربیننده ترین

>