در جلسه هیأت دولت انجام شد؛

تأکید رئیس جمهوری بر لزوم تعامل سازنده و همدلی با مجلس

رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به حضور متناوب وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور ارایه گزارش، بر لزوم تعامل سازنده با همه قوا به ویژه قوه مقننه و کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکلات کشور تأکید کرد.

تأکید رئیس جمهوری بر لزوم تعامل سازنده و همدلی با مجلس

پربیننده ترین

>