رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

دستورکاردشمن تصویرسازی منفی و ناامیدکننده از ایران است

 رهبر معظم انقلاب بیان کردند: تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.

دستورکاردشمن تصویرسازی منفی و ناامیدکننده از ایران است

پربیننده ترین

>