بوم گردی و تاثیر آن بر اقتصاد شهری

موضوع مهمی‌که‌مدیر‌کل جدید میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان البرز آن‌را در‌ محور برنامه‌های‌خود در حوزه گردشگری قرار داده و از استان البرز مخصوصا شهرستان طالقان به عنوان قطب بوم‌گردی ایران در آینده یاد کرده است .

 بوم گردی و تاثیر آن بر اقتصاد شهری

پربیننده ترین

>