کرج شهر نشاط اجتماعی

علیرضا رحیمی معاون شهردار ورییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج در راستای برگزاری جشن های دهه امامت و ولایت از شهرداران مناطق دهگانه کرج تشکر و قدردانی کردند. 

کرج شهر نشاط اجتماعی

پربیننده ترین

>