شهردار کرج در مراسم افتتاح تصفیه خانه مهرویلا :

برای کم کردن مشکلات زیست محیطی تلاش می کنیم

شهردار کرج در مراسم افتتاح تصفیه خانه مهرویلا گفت که همه هدف شورا و شهرداری کاهش معضلات زیست محیطی و ساختن شهری پایدار در همه حوزه ها است.

برای کم کردن مشکلات زیست محیطی تلاش می کنیم

پربیننده ترین

>