آسایشگاه خیریه کهریزک مکانی امن برای زندگی سالمندان :

زندگی محل گذر است ، محبت و مهربانی ارزشمند است

بخش سالمندان زن در ساختمان نیلوفر آسایشگاه خیریه کهریزک حاکی از ورق خوردن برگهای زندگی مادرانی است که تمامی عمر خویش را صرف زحمات بی دریغی برای فرزندان خود کرده اند و اینک به هردلیلی باید میهمان کنج آسایشگاه باشند  و  با زحمات بی دریغ همه مسئولین مربوطه به جایگاه و پایگاه امنی برای سپری کردن روزهای باقی مانده از عمرشان می باشد .

زندگی محل گذر است ، محبت و مهربانی ارزشمند است
  • یکی از عادات بسیارارزشمندکه هرانسان می تواندبعنوان اساس ایجاد آرامش و رشدفردی ازآن بهره مند شود شکرگزاریست.

  • جذابیت زبان بدن وقتی بیشتر میشود که بدانیم با مهندسی معکوس در حرکات بدن افراد امکان در یافت پیامهای فرد در موضوعات و فضا های متفاوت قابل تحلیل هست.

  • چشمها دریچه ای به درون انسانها هستندو آنچه درون شما می گذرد را منعکس می کنندبنابراین برای دیدن ذهنیات دیگران هم مهم هستند.

     

  • دانستن نکات طلایی زبان بدن درک بهتری از افکار و احساسات فرد مقابل را در یک ارتباط بین فردی موجب می شود .

  • به دلیل حرفه ام روزانه با افراد بسیاری ملاقات میکنم ؛نقشی  در ذ هنشان ایجاد می کنم و گاهی بذری در وجودشان می کارم؛برخی از آنها نیزدر اعماق وجودم راه می یابند و ذهنم را مشغول می کنند.ساعتها به تفاوت بین رفتارشان در دنیای واقعی و دنیای مجازی فکر می کنم.وقتی به دل پر دردشان گوش می کنم و همان زمان رفتارها ؛دوستی ها و عکس های دنیای مجازی شان را می بینم برایم بسیار جای سوال می شود که واقعا دنیای مجازی و دوستی های مجازی چه رنگ و طعمی دارد.

  • «وعده ما با خدا»؛ شيخ كميل نظافتي را با همين عبارت كوتاهي كه در آخر ويديوهاي اينستاگرامي‌اش مي‌گويد مي‌شناسيم. عبارتي كه ميان دنبال‌كننده‌هايش در فضاي مجازي هم رايج شده و روحاني خوش مشرب شمالي را با آن پوشش منحصربه‌فردش در خط مقدم امدادرساني به افراد بي‌بضاعت قرار داده است.

پربیننده ترین

>