آگاهانه انتخاب کنیم :

هجمة برخی بازی های خشن و مخرب رایانه ای در ایران

دربارة اكثر پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيكي اين سؤال در ذهن ایجاد میشود كه مزایای آنها بيشتر است يا معایبشان؟ يكي از چالش برانگيزترين اين مباحث در مورد رايانه و بازي هاي الکترونیکی است.

هجمة برخی بازی های خشن و مخرب رایانه ای در ایران
  • فرخنده جبارزادگان ١٥‌ سال است که از خانه‌ای به خانه دیگر و از زندانی به زندان دیگر می‌رود تا شاید سروش آزادی یک نفر از زندان یا فرشته نجات یک نفر از مرگ باشد.

پربیننده ترین

>