عظمت انسان (رسالت بودن)

در سه هفته گذشته به عظمت انسان پی بردیم، اکنون با قدری تحلیل و دقت پیرامون اصل دوم انسانیت که دلیل و رسالت بودن انسان است بحث مان را ادامه می دهیم. در فرایند ایجاد انسان به این نتیجه رسیدیم که بی دلیل آفریده نشده ایم و در پس پرده ی خلقت ما رازی نهفته است که مبتنی بر دلیل بودن مان خواهد بود. 
پس برای انجام رسالت مان باید پرده از این راز برداریم تا بتوانیم هدفمند عمل کنیم.

عظمت انسان (رسالت بودن)
  • یکی از موارد مهم شروع فساد مغرور به داشتن مزیت بر دیگران است.

  • اصل اول انسانیت عظمت وجود است .که برای پی بردن به آن کنکاشی وسیع نیاز است، از سرآغاز کتاب زیستن تا به امروز. یعنی: از ابتدای شروع موجبات خلق انسان تا لحظه کنونی.

  • جسم فقط ماشینی است که در اختیار روح قرارگرفته شده تا روح با اجرای تصمیم هایش بتواند در تالارهستی موثر باشد.

  • پروردگارا سپاس، سپاس، چون خردی ارزانیم داشتی که می تواند طعم زیبای ایمان راستین را چنان بچشد که معتقدی آگاه شوم.

  • کشورها به زودی بر سر جذب کادر درمان یکدیگر با هم رقابت خواهند کرد .

پربیننده ترین

>