گفت‌وگو با فرخنده جبارزادگان زنی که ١٥‌ سال است برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد تلاش می‌کند ؛

من چراغ‌ها را روشن می‌کنم

فرخنده جبارزادگان ١٥‌ سال است که از خانه‌ای به خانه دیگر و از زندانی به زندان دیگر می‌رود تا شاید سروش آزادی یک نفر از زندان یا فرشته نجات یک نفر از مرگ باشد.

من چراغ‌ها را روشن می‌کنم
  • مهين باقري مجدي (سروش) موسس خيريه حمايت از بيماران تهيدست قائم (ع) اظهار كرد:خداوند بندگان خود را با جان و مال انسان‌ها مورد آزمايش قرار مي‌دهد و از بندگان خود خواسته که در کارهاي خير سبقت بگيرند.

  • گاهي اوقات ايجاد شادابي در محيط کار، دشوار است. ايرادها و سرزنش هاي مديران به خاطر تأخير کارها يا نحوه رفتار همکاران يا حتي طرز نگرش منفي خودتان، مانعي جدي در مسير شادابي مي باشد. 

پربیننده ترین

>