ایجاد اشتغال پایدار با اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و سکونتگاه های غیر رسمی در استان البرز

 به منظوربررسی روند برگزاری طرح ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و سکونتگاههای غیر رسمی در استان البرز، بازدیدی از روند اجرای طرح با حضور مدیر کل دفتر بررسی فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیر کل دفتر امور بانوان استان البرز ، معاون دفتر راهبری سازمان آموزش فنی و حرفه ای به همراه کارشناسان و مسئولین برگزاری این طرح و با حضور شرکت کاردوک ، در مناطق سهرابیه،ملک آباد،کلاک، اسلام آباد و خط چهار حصار صورت گرفت.

ایجاد اشتغال پایدار با اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و سکونتگاه های غیر رسمی در استان البرز

پربیننده ترین

>