سم اسب ها بر روی شانه های اقتصاد/ یک لقمه واقعه تلخ

پروانه اندکی سرپایین انداخت و صورت آرایش شده اش زیر چتر اشک هایش خم شد..ادامه داد فکر نکن الان خنده مون از بی دردیه نه عزیزم من چک و سفته دارم . واسه خرج تحصیلم وام گرفتم اونم دوبرابر میزان وام رو باید پس بدم. چاره ای نداشتم به رشته ام علاقه داشتم با هزار دردسر خونوادم راضی کردم بیام تهران درس بخونم...

سم اسب ها بر روی شانه های اقتصاد/ یک لقمه واقعه تلخ

پربیننده ترین

>