جراحی شهری یا سلاخی شهروندی؟

" آمده ام تا ترافیک شهر راجراحی کنم، لذا تلاش می کنیم با مدیریتی جهادی و دلسوزانه طی ۴ سال اینده تهرانی نو بسازیم و به شهروندان تحویل دهیم."

جراحی شهری یا سلاخی شهروندی؟

پربیننده ترین

>