شهردار کرج :

شهروندی و شهرنشینی دو مقوله مجزاست

کرج دارای جمعیتی تحصیلکرده و فرهیخته است چنان که ۳۰۰ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در آن سکونت دارند. این جمعیت فرهیخته باید در وهله اول از خانه بزرگ تر خود، یعنی شهرشان محافظت کنند نه اینکه آن را مانند مسیری گذرگاهی نگریسته و از کنار مشکلات و مسائلش به سادگی بگذرند.

شهروندی و شهرنشینی دو مقوله مجزاست
  • شهردار کرج گفت: اجرای آخرین اساسنامه ابلاغی وزارت کشور برای سازمان های شهرداری ها موجب تضعیف شدید عملکرد این بخش ها و اجرای آن موجب تقلیل سطح سازمان ها به یک هیات مدیره می شود.

پربیننده ترین

گزارش

>