وبینار تخصصی مرتبط با حوزه های مدیریت شهری

وبینار تخصصی مرتبط با حوزه های مدیریت شهری مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج همزمان با هفته پژوهش پنج وبینار تخصصی مرتبط با حوزه های مدیریت شهری ویژه پرسنل را برگزار می کند.

وبینار تخصصی مرتبط با حوزه های مدیریت شهری
  • صدور پروانه ساختمانی املاک قولنامه ای شهرداری کرج برابر مصوبه شورای شهر و مفاد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها طبق قانون نسبت به صدور پروانه ساختمانی املاک قولنامه ای اقدام نمایند.

پربیننده ترین

>