طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان

طرح جدید محدودیت های کرونایی با توجه به وضعیت قرمز کشور در اکثر استان ها به اجرا در آمد و آژیر خطر کرونا بلندتر از قبل در سراسر کشور نواختن گرفت. اما باید گفت شروع محدودیت هایی که گاها بسیاری از بخش های آن مبهم و دارای تاویل پذیری فراوان است همچنان شهروندان را دچار اما و اگرهای بسیاری کرده است.
محدودیت هایی که حتا برخی مسوولان خود می گفتند ما نیز از آن سر در نمیاوریم.

طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان

پربیننده ترین

یادداشت روز

طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
دیپلماسی ورزشی چیست؟
دیپلماسی ورزشی چیست؟
روزهای غم بار کرونایی
روزهای غم بار کرونایی
>