در نشست هسته تخصصی محرومیت‌زدایی بررسی شد:

ترسیم اطلس فقر در استان البرز

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در اولین جلسه هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز که با حضور نخبگان و اساتید دانشگاه برگزار شدضرورت ترسیم اطلس فقر استان بانظر داشت مولفه های جغرافیایی،اقتصادی،انسانی و فرهنگی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

ترسیم اطلس فقر در استان البرز

پربیننده ترین

>