جذب اشتراک صدقات به‌صورت الکترونیکی برای اولین بار در کشور توسط استان البرز

بر این اساس با ارسال پیامک از طریق پنل پیامکی به شهروندان البرزی مبنی بر تحویل صندوق صدقات و ارائه روش‌های پرداخت صدقات امکانی ایجادشده تا درخواست آن‌ها برای دریافت اشتراک از کمیته امداد، با ارسال عدد یک به سامانه وصول گردد.

جذب اشتراک صدقات به‌صورت الکترونیکی برای اولین بار در کشور توسط استان البرز

پربیننده ترین

>