اثرات گلف بر تصمیم گیری مدیریتی

بایدگفت، درکل تصمیم گیری نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها دارد واین مهم برای مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. به هرحال اهمیت این تصمیم گیریها به لحاظ اهمیتی که اکثر آنها در سرنوشت فرد ویا افرادیک جامعه و... دارند، بسیار زیاد است. و آنچه اهمیت بالایی دارد این است که تصمیم ویاتصمیمات اشتباه ویا با تعلل در شناخت راههای تصمیم گیری بهتر ، عواقب جبران ناپذیری را برای فرد و آن دستگاه یا جامعه به وجود می آورد.

اثرات گلف بر تصمیم گیری مدیریتی

پربیننده ترین

یادداشت روز

طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
طرح محدویت های کرونایی، طرحی با کش و قوس های فراوان
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
کمک دولتی حق بیمه کارفرمایان دفاتر استیجاری رسانه ها قطع شد
دیپلماسی ورزشی چیست؟
دیپلماسی ورزشی چیست؟
روزهای غم بار کرونایی
روزهای غم بار کرونایی