والدین البرزی برای ثبت نام کلاس اولی ها اقدام کنند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش البرزگفت: با توجه به اینکه ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از اول خرداد ماه آغاز شده لذا والدین برای نام نویسی فرزندانشان درمدارس ابتدایی این استان اقدام کنند.

والدین البرزی برای ثبت نام کلاس اولی ها اقدام کنند

پربیننده ترین