استاندار البرز در بازدید از نمایشگاه گردشگری:

توسعه زیرساخت های گردشگری در دستور کار است

استاندار البرز با بیان اینکه توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و بوم گردی البرز در دستور کار است گفت: ایجاد زمینه اشتغال پایدار در بخش گردشگری البرز از اهم برنامه های استان است.

توسعه زیرساخت های گردشگری در دستور کار است

پربیننده ترین