ایران جامعه بین المللی را علیه تحریم های یکجانبه فراخواند

مشاور عالی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جامعه بین المللی خواست در اسرع وقت با هدف محو هرگونه اقدام قهرآمیز یکجانبه اقتصادی، تجاری و مالی از جمله تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه کشورهای درحال توسعه ترتیباتی اتخاذ کنند.

ایران جامعه بین المللی را علیه تحریم های یکجانبه فراخواند

پربیننده ترین