رئیس کل بانک مرکزی:

9.5 میلیارد دلار برای تامین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یافت

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین بیش از 27 میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما، گفت: 9.5 میلیارد دلار از این مبلغ بابت تامین 25 قلم کالای اساسی و ضروری اختصاص یافته است.

9.5 میلیارد دلار برای تامین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یافت

پربیننده ترین