شهروند البرزبررسی می کند؛ همزمان با نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز

اتــاقِِ تـبلیـغـات!

در چند وقت گذشته همایشی با مشارکت اتاق بازرگانی برای قدردانی از چهره های موفق صنعت و تولید کنندگان استان البرز برگزار شد. نمایشی که بیش از آنکه گامی در مسیر «قدردانی واقعی» باشد بیشتر به یک «شوآف» و نمایش شبیه بود .

اتــاقِِ تـبلیـغـات!

پربیننده ترین