واکسن رازی کووپارس بسیار کم عارضه و بی خطر است

محقق اصلی کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس با بیان این که تا این مرحله هیچ عارضه جدی نگران کننده ای در روند مطالعه بالینی مشاهده نشده است، گفت: این واکسن تا این مرحله بسیار کم عارضه بوده است.

واکسن رازی کووپارس بسیار کم عارضه و بی خطر است

پربیننده ترین

گزارش