سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد:

برکناری فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت ندارند

 سخنگوی وزارت کشور از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به تمامی فرمانداران بر لزوم سکونت در محل خدمت خود پیرو تاکید رئیس جمهوری خبر داد و گفت: فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند، برکنار می شوند.

برکناری فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت ندارند

پربیننده ترین