اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از اشتهارد را در تاریخ 1399/04/17 از ساعت 9 الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد

پربیننده ترین