گزارش شهروند البرز از کم کاری مدیران شهری؛

شریکان دزد و رفیقان قافله

چندی است که در خصوص مشکلات مدیریت شهری و عملکرد برخی از مدیران گزارش های بی شماری در بخش مدیریت شهری به چاپ رسیده است؛ از شورای قهر و اختلافات در سال اول تا نحوه انتخاب شهردارکرج تا جایی که برخی از شورانشینان از فضای متاثر پارلمان شهری و آب گل آلود ماهیگیری می کردند و برخی از اینان که خود شریک دزد و رفیق غافله هستند، یک روز از اشباع بودن نیرو در شهرداری حرف می زنند و روز بعد فامیل فلان عضو جذب شهرداری می شود تا دوستان دور هم نان و بوقلمونی بخورند.

شریکان دزد و رفیقان قافله

پربیننده ترین