محمد اسدیان :

طرح الزام شهرداری به تاسیس شرکت سلامت شهر

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج از طرح الزام شهرداری به تاسیس شرکت سلامت شهرخبر داد و گفت: پرسنل مجموعه شهرداری جزء قابل توجهی از شهروندان کرج به شمار می آیند که رسیدگی به بحث درمان آنها علاوه بر آثار مثبت سلامت جسم و روان، یکی از وظایف کارفرما محسوب می شود.

طرح الزام شهرداری به تاسیس شرکت سلامت شهر

پربیننده ترین

گزارش