رضا عباس زاده؛

همگرایی رسانه و روابط عمومی ضروری است

رئیس خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز بر همگرایی رسانه و روابط عمومی تاکید کرد و گفت: ارتباط صحیح با رسانه‌ها رمز موفقیت روابط عمومی‌هاست، در واقع سازمان و روابط عمومی موفق است که رسانه‌ها را در کنار خود و خبرنگاران را همراه با خود داشته باشد و بخشی از وظایف و اهداف سازمانی خود را از این طریق جامه عمل بپوشاند.